MEDIA ȘI SOCIETATE: Modele, reprezentări și fenomene curente

TERMENUL PENTRU ÎNSCRIERE S-A PRELUNGIT PÂNĂ PE 17 MAI.

conferința studenților – ediția 2021

20 mai 2021, ora 10:00 – online pe MS Teams

MedianSociety-768x644.pngDepartamentul de Jurnalism și Media digitală din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării organizează sesiunea de comunicări științifice studențești MEDIA ȘI SOCIETATE: Modele, reprezentări și fenomene curente în  20 mai 2021.

Evenimentul, inițiat în 2007, se află la a XIV-a ediție. Scopul evenimentului este de a încuraja producția științifică în rândul studenților preocupați de relația dintre media și societate, de a oferi un cadru pentru exersarea abilităților de prezentare publică în vederea pregătirii examenelor de licență și disertație, de a disemina rezultate ale unor cercetări științifice recente pe subiecte foarte actuale și de a crea un context propice dezbaterii pe marginea acestora.

Sunt invitați să participe cu lucrări studenți din domeniul Științe ale comunicării și domenii înrudite de la universitățile din întreaga țară, inclusiv studenți internaționali aflați în mobilitate, cu lucrări și prezentări în limbile română, engleză, maghiară și germană. Selecția lucrărilor va fi făcută de un panel de profesori de specialitate pe baza lucrărilor primite din centre universitare din țară.

Sesiunea de comunicări științifice a studenților cu tema ”Media și societate: Modele, reprezentări și fenomene curente” organizată de Departamentul de Jurnalism din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai se va desfășura în 20 mai 2021.

Sunt încurajați să participe toți studenții din domeniile Jurnalism, Comunicare și Media digitală, în special cei din anii terminali (de la nivel licență și master cu cercetările pregătite pentru finalizarea studiilor) și doctoranzii care elaborează cercetări în acest domeniu.

Pentru înscriere, studenții trebuie să completeze ACEST FORMULAR cu numele complet, programul de studiu, titlul cercetării/prezentării, un rezumat de maxim 500 de caractere și numele coordonatorului cercetării (după ce au obținut în prealabil acordul acestuia). E-mailul trebuie să aibă titlul MEDIA SOCIETY. Termenul limită pentru înscriere este 15 mai 2021. Lucrarea/cercetarea trebuie finalizată până la data susținerii/prezentării (20 mai)..

Se acceptă înscrieri în limbile română, engleză, maghiară și germană.

Programul final al evenimentului va fi făcut public pe site-ul departamentului în după 15 mai.

Se vor acorda diplome pentru: Cea mai bună prezentare, Cea mai bună cercetare, Cel mai promițător subiect